RB KARIBIK & MITTELAMERIKA I Mein Schiff 1 vom 23.12.2022-06.01.2023