Blaue Reise - Panoramafahrt 1 - ab Hamburg ab 11.09.20